Etterforskning av sjøulykker

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Høringsfrist: 15.05.2006

En revisjon av internasjonale regler for etterforskning av sjøulykker sendes på høring. Forslaget innebæ-rer et mer forpliktende regelverk for medlemsstatene i FN og gir blant annet regler om hvilken stat som skal gjennomføre etterforskningen og hvilke sjøulykker som skal etterforskes.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2006

  • Høringsfrist: 15.05.2006