EU-selskapsrettsdirektiv på høring

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Høringsfrist: 15.04.2004

Europakommisjonen har sendt på høring forslag om nytt selskapsrettsdirektiv. Instanser som har synspunkter på direktivforslaget, oppfordres til å gi sitt syn direkte til Kommisjonen gjennom internettkonsultasjon.(18.03)

Status:

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.04.04