EU/EØS ENERGI. Indre Energimarkedspakken. Høring av felles enighet ("Common Position") av 15.10.2008

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.11.2008

Vår ref.:

EU/EØS ENERGI. INDRE ENERGIMARKEDSPAKKEN. HØRING AV FELLES ENIGHET ("COMMON POSITION") AV 15.10.2008

Det vises til tidligere høringer av EU-kommisjonens forslag til energimarkedspakke fra 19.9.2008. Olje- og energidepartementet sendte hele pakken ut på høring den 16.10.2007.  Det har nå vært en utvikling i vedtaksprosessen internt i EU med politisk enighet i rådet den 10.10 og en felles posisjon av den 15.10. då.

Det er nå av betydning for den videre behandling i EØS-prosessen at departementet får eventuelle synspunkter på de vedlagte felles posisjons dokumenter. Saken skal gjennom en annen gjennomgang i råd og Europaparlament slik at det fremdeles er mulig å gi merknader til energimarkedspakken innen rammen av EØS.  Det gis derfor her en mulighet til å formidle synspunkter på de vedlagte dokumenter innen 24.11 då. Den korte frist beklages men gjenspeiler at saken er i rask fremdrift i og at departementet har behov for synspunkter i EØS-prosessen.


Med hilsen

Johan Vetlesen
avdelingsdirektør

                                                                              Trine-Lise Øvergård
                                                                              seniorkonsulent

5 vedlegg;   Energimarkedspakken

(Vedleggene ligger under Høringsnotat

Barne- og familiedepartementet
Justisdepartementet
Miljøverndepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Energibedriftenes landsforening (EBL)
Enova SF
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forum for Strategisk Nettutvikling
Framtiden i våre hender
Industri Energi
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Miljøstiftelsen Bellona
Nordpool
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Hydro ASA
Norsk Industri
Norsk Petroleumsinstitutt
Norske Energibrukeres Forening
Næringslivets Hovedsorganisasjon
Oljedirektoratet
Oljeindustriens Landsforening
Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
Statkraft SF
Statnett SF
StatoilHydro
Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, v/Ulf Hammer
 
 

Til toppen