Europarådsrekommandasjon om tilsvarsretten på høring

Hensikten med forslaget er å gi den som omtales i media, uavhengig av teknologi, en rett til å komme med tilsvar på samme måte som i kringkasting eller den trykte presse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.09.2003