Evaluering av Arbeidsgiverrådet i staten

Evaluering av Arbeidsgiverrådet for perioden 2017-2020

Arbeidsgiverrådet ble opprettet 21. mars 2017 og er, i henhold til vedtektene, evaluert etter tre år.