Evaluering av Finansportalen

Menon Economics har på oppdrag av departementet evaluert Finansportalen.

Finansportalen er en nettbasert tjeneste som hjelper forbrukere å sammenlikne, flytte på og reforhandle pensjonsprodukter, banktjenester, forsikringer og pengeplasseringer. Barne- og likestillingsdepartementet finansierer portalen, mens Forbrukerrådet har ansvaret for utvikling og drift av denne.

Rapport: Evaluering av Finansportalen (PDF)