Evaluering av Follobane-prosjektet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet fått utført en ekstern uavhengig rapport av Oslo Economics, som har evaluert kostnadsøkningene på Follobane-prosjektet.

Les rapport og foreslåtte oppfølgingspunkter fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR her