Evaluering av forsøk med primærhelseteam

Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger - statusrapport 3

Rapporten er utført av UiO, Oslo Economics og UiT.

Les tredje evalueringsrapport om primærhelseteam