Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe

Fiskeri- og kystdepartementet nedsatte høsten 2005 en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå regelverket for kongekrabbeforvaltningen basert på erfaringer fra de siste årene med kommersiell fangst. Departementet mottok innstillingen fra arbeidsgruppen den 1. mars 2006.

Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe

Fiskeri- og kystdepartementet nedsatte høsten 2005 en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå regelverket for kongekrabbeforvaltningen basert på erfaringer fra de siste årene med kommersiell fangst.

Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe.
Innstilling fra arbeidsgruppen av 1. mars.