Evaluering av FRAM-programmet i Nord-Trøndelag 1998-2002

Telemarksforskning - Bø - Arbeidsrapport 04/2006

Rapporten ser på om bedrifter som har deltatt i FRAM har oppnådd økt lønnsomhet og vekst.

FRAM er et ledelses- og strategiutviklingsprogram rettet mot små og mellomstore bedrifter. Rapporten er laget av Knut Vareide ved Telemarksforskning - Bø.