Evaluering av Frifond barn og unge, Frifond musikk og Frifond teater

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Norsk musikkråd (NMR), 2018

I denne evalueringen er det brukt statistikk fra Frifond-undersøkelsen for 2017, data fra forvalterorganisasjonenes saksbehandlingssystem, undersøkelse utført av Opinion,undersøkelse blant NMRs fylkesmusikkråd og data innhentet fra ringerunde til et tilfeldigutvalg søkere i hver særordning. I tillegg trekkes paraplyene og saksbehandlernes egne erfaringer inn.

Evaluering av Frifond barn og unge, Frifond musikk og Frifond teater (med vedlegg Frifondundersøkelsen 2017 alle ordninger samlet (.pdf)