Evaluering av gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gjennomført en evaluering av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015, med vekt på det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA, informasjon til kommuner og fylkeskommuner, opplæring av kommuner og fylkeskommuner og brukerstøtte.

Kommuner og fylkeskommuner er gjennomgående meget godt fornøyd med KMDs støtte til valggjennomføringen. EVA-systemet oppleves i stor grad som trygt, funksjonelt og intuitivt. Opplæringen oppleves å være av god kvalitet og relevant for kommunenes opplæringsbehov, med en hensiktsmessig sammensetning av teori og praksis. Informasjonen har vært av et riktig omfang med en ønsket kvalitet til rett tid. Valgmedarbeiderportalen trekkes frem som svært nyttig. Brukerstøtten har stort sett gitt gode svar innen rimelig tid.

Evaluering av gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 (pdf)