Evaluering av IA-avtalen

Dette er hovedrapporten for prosjektet Evaluering av lA-avtalen og nye regler for å redusere sykefraværet, utført av Sintef Teknologi og samfunn.

Evalueringsarbeidet har pågått i perioden februar 2008 til juni 2009 og formålet er å gi en helhetlig evaluering av lA-avtalen gjennom hele avtaleperioden (2001-2009). Dette omfatter å undersøke måloppnåelse på nasjonalt nivå og på virksomhetsnivå, i tillegg til å undersøke hvordan lA-samarbeidet er gjennomført og hvilke effekter nye regler om sykefraværsoppfølgingen har hatt.

Last ned: