Evaluering av inkluderingsdugnaden i det statlige tariffområdet

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) foretatt en følgeevaluering av inkluderingsdugnaden i det statlige tariffområdet.

Rapporten viser at inkluderingsdugnaden har bidratt til at statlige virksomheter jobber målrettet for å inkludere flere med funksjonsnedsettelser og hull i CV-en.

Evaluering av inkluderingsdugnaden i det statlige tariffområdet (pdf)