Evaluering av innbyggerinitiativordningen

Samarbeidsrapport NIBR/Rokkansenteret 2010

Rapporten presenterer en evaluering av innbyggerinitiativordningen. Formålet har vært å studere måten ordningen er tatt i bruk i kommunene.

Rapporten presenterer en evaluering av innbyggerinitiativordningen. Formålet har vært å studere måten ordningen er tatt i bruk i kommunene.

Dette har vært gjort gjennom brede kvantitative og kvalitative undersøkelser. Studien har sett på om ordningen er kjent, hvordan den er blitt tatt i bruk, og hvordan ulike aktører vurderer ordningen.

Forfattere er Dag Arne Christensen, Gro Sandkjær Hanssen, Elin Kittelsen, Jan Erling Klausen, Marte Winsvold og Jacob Aars.