Evaluering av integreringsmottak

Første delrapport i "Evaluering av integreringsmottak".

Målsettingen med evalueringen er å undersøke hvordan integreringsmottakene er etablert og implementert, hva som har blitt vektlagt fra nasjonalt og lokalt hold, hvordan tilbudet i mottakene vurderes og hvorvidt beboere i integreringsmottak kommer raskere i utdanning eller arbeid sammenlignet med beboere i ordinært mottak.

Delrapporten er laget av Rambøll Management Consulting i samarbeid med Red Tape Crossing og NUBU.

Evalueringen gjennomføres på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet i perioden februar 2017 – oktober 2019.

Evaluering av integreringsmottak (PDF)