Forsiden

Evaluering av konsekvensutredninger etter kapittel 5 i forskrift om konsekvensutredninger

Klima- og miljødepartementet ønsker mer kunnskap om hvorvidt innholdet i konsekvensutredninger er i samsvar med de krav som stilles i KU-forskriften. Basert på en anbudsrunde ble Multiconsult Norge AS tildelt oppdraget.

Undersøkelsen innebærer en evaluering av hvordan konsekvensutredninger etterlever krav til forskriftens kapittel 5. Undersøkelsen omfatter kun tiltak som trenger tillatelse etter annet lovverk enn plan- og bygningsloven og som er oppført i KU-forskriftens vedlegg I og II.

KU-forskriften skal bidra til en enhetlig praksis på tvers av forvaltningsområder. I tillegg til å evaluere hvorvidt forskriften etterleves innebærer derfor oppdraget også å kartlegge om etterlevelsen av regelverket varierer mellom ulike tiltaksområder og de ulike ansvarlige myndigheter.

Multiconsult
Oppdragsgiver: Klima- og miljødepartemetnet
Dato: 5. februar 2021
Dokumentkode: 10220344-TVF-RAP-01