Evaluering av leveringsplikten

Utarbeidet av Fiskeriforskning. I rapporten evalueres ordningen med torsketrålere som har leveringsplikt.

Evaluering av leveringsplikten

Evaluering av leveringsplikten

Utarbeidet av Fiskeriforskning.

I rapporten evalueres ordningen med torsketrålere som har leveringsplikt.

Last ned rapporten
(pdf-format 1,1 MB)

Dato: 12.01.2006