Evaluering av Norge som gjesteland på Frankfurter Buchmesse 2019

Samfunnsøkonomisk analyse AS, rapport 32-2020

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Samfunnsøkonomisk analyse evaluert hvorvidt målene for satsingen Norge som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019 ble nådd.

Evalueringen er gjennomført et år etter at bokmessen ble gjennomført, hvilket betyr at man i evalueringen kun kan vurdere måloppnåelse på kort sikt. De langsiktige effektene er uvisse, og spesielt sett i lys av 2020 har vært et svært utfordrende år grunnet koronapandemien, som har påvirket mulighetene for å følge opp gjestelandssatsingen.

Evaluering av Norge som gjesteland på Frankfurter Buchmesse 2019, SØA, rapport 32-2020 (.pdf)