Evaluering av Norges deltakelse i EUs romprogrammer

En ny rapport fra Oslo Economics konkluderer med at Norges deltakelse i EUs romprogrammer for satellittnavigasjon og jordobservasjon er samfunnsøkonomisk lønnsom. Videre deltakelse i programmene er en forutsetning for å realisere nytten av investeringene som er gjort frem til nå.

Les rapporten her