Rapporter og planer

Evaluering av NRKs arbeid med effektiv drift

Rapport utarbeidet av Oslo Economics for Kulturdepartementet

Oslo Economics har gjennomført en evaluering av NRKs arbeid med effektiv drift. Formålet med evalueringsoppdraget har vært å gi et best mulig kunnskapsgrunnlag for å vurdere om effektiviseringskravet til NRK bør endres. Kunnskapen som innhentes i oppdraget skal inngå i forslaget til fireårig styringssignal for perioden 2023 til 2026.

Rapporten "Evaluering av NRKs arbeid med effektiv drift" (.pdf)