Evaluering av ordningen med akvakulturtillatelser til forskningsformål

Deloitte AS har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en evaluering av ordningen med akvakulturtillatelser av laks og regnbueørret til forskningsformål.

Evalueringen er gjennomført i perioden februar til mai 2019.