Evaluering av Rosa-prosjektet

En evaluering av ROSA-prosjektet er nå gjennomført av forskere ved NTNU Samfunnsforskning. Konklusjonen er at prosjektet, som tilbyr bolig og akutt bistand til antatte ofre for menneskehandel, bør videreføres.

Evalueringen, som er gjort på oppdrag fra Justisdepartementet, peker på flere utfordringer knyttet til oppfølgingen av ofre for menneskehandel. Blant de viktigste er å sikre egnede boliger til brukerne av tilbudet.

Les rapporten i pdf-format her.