Evaluering av Stavanger Symfoniorkester, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Brageteatret og Haugesund teater

OE rapport 2017-34

Kulturdepartementet mottok 30. juni evalueringsrapporten Evaluering av Stavanger Symfoniorkester, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Brageteatret og Haugesund Teater. Evalueringen dekker fireårsperioden 2013-2016 og legger særlig vekt på kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

Det er et langsiktig mål for politikken på kulturfeltet at alle kan få tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet. Evalueringer på kunstfeltene er et virkemiddel for å sikre kunstnerisk utvikling og for at felles ressurser kan utnyttes best mulig i arbeidet med å tilby kunstopplevelser av høy kvalitet til publikum. I departementet er det siden 2012 pågått et arbeid med mål om å utvikle metode for vurdering av kvalitet og ressursutnyttelse.

Evalueringen er utført av Oslo Economics på oppdrag fra Kulturdepartementet. Underleverandør har vært BI Center for Creative Industries. Det departementsoppnevnte ekspertpanelet for evalueringen har bestått av Audun Hasti, Elisabeth Egseth Hansen, Eirik Raude, Hild Borchgrevink og Trine Wiggen.

Les rapporten.