Evaluering av "Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen"

Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 – 2008" gjennomføres av Fafo – Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning. Evalueringen er organisatorisk lagt inn under evalueringen av Kunnskapsløftet (EvaKL) fra høsten 2006, og gjennomføres i tidsrommet desember 2005 – april 2009.

Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 – 2008"  gjennomføres av Fafo – Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning. Evalueringen er organisatorisk lagt inn under evalueringen av Kunnskapsløftet (EvaKL) fra høsten 2006, og gjennomføres i tidsrommet desember 2005 – april 2009.

 

Klikk på denne lenken for å åpne evalueringsrapporten på Utdanningsdirektoratets hjemmesider