Evaluering av strategiplanen - Realfag, naturligvis

I 2005 fikk Rambøll Management i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å evaluere strategiplanen. Oppdraget tok utgangspunkt i strategiplanens overordnede mål. Omfanget ble avgrenset til målgruppene elever og lærere.

Fire evalueringskriterier ble lagt til grunn for analysen. Hensiktsmessighet evaluerer hvorvidt innsatsen har vært relevant i forhold til behov. Effektivitet ser på måloppnåelse, output/konkrete aktiviteter, umiddelbare resultater og effekter. Implementering evaluerer forløpet fra satte målsettinger til oppnådde resultater.
Nytte og bæredyktighet innebærer en overordnet effektanalyse med fokus på langsiktige effekter, inkludert bæredyktighet av oppnådde effekter.

Les mer om evalueringen på Utdanningsdirektoratets sider