Evaluering av strategiplanen for entreprenørskap

Erfaringene fra arbeidet med entreprenørskap i opplæringen i strategiperioden, er at det har blitt et økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, næringslivet og det offentlige lokalt og nasjonalt. Ungt Entreprenørskap fremheves som den aktøren som tilbyr størst utvalg av aktiviteter rettet mot grunnopplæringen.

Illustrasjonsbilde yrkesfagErfaringene fra arbeidet med entreprenørskap i opplæringen i strategiperioden, er at det har blitt et økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, næringslivet og det offentlige lokalt og nasjonalt. Ungt Entreprenørskap fremheves som den aktøren som tilbyr størst utvalg av aktiviteter rettet mot grunnopplæringen.