Evaluering av Teater Innlandet, Turnéteatret i Trøndelag, Carte Blanche og Dansens Hus

PROBA rapport 2019 - 06

Kulturdepartementet mottok 14. august evalueringsrapporten Rom for trinn og tale. Evaluering av Teater Innlandet, Turnéteatret i Trøndelag, Carte Blanche og Dansens Hus. Evalueringen dekker fireårsperioden 2015-2018 og legger særlig vekt på kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

"Rom for trinn og tale - Evaluering av Teater Innlandet, Turnéteatret i Trøndelag, Carte Blanche og Dansens Hus" (.pdf)

Det er et langsiktig mål for politikken på kulturfeltet at alle kan få tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet. Evalueringer på kunstfeltene er et virkemiddel for å sikre kunstnerisk utvikling og for at felles ressurser kan utnyttes best mulig i arbeidet med å tilby kunstopplevelser av høy kvalitet til publikum. I departementet er det siden 2012 pågått et arbeid med mål om å utvikle metode for vurdering av kvalitet og ressursutnyttelse.

Evalueringen er utført av PROBA samfunnsanalyse på oppdrag fra Kulturdepartementet. Underleverandør har vært gtl Management. Ekspertpanelet for evalueringen har bestått av Gunnar Thon Lossius (leder), Julie Rognved Amundsen, Odd Johan Fritzøe, Hauk Heyerdal og Siren Leirvåg.