Evaluering av tilskudd til kommuner med asylmottak

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har konsulentfirmaet Rambøll evaluert tilskuddet til kommuner med asylmottak.

Les rapporten her (pdf)