Evaluering av tilskuddsordningen "Inkludering i idrettslag"

Rapport 9:2020, ideas2evidence

Rapporten er utarbeidet av ideas2evidence i samarbeid med Tyra Ekhaugen på oppdrag fra Kulturdepartementet. Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag. Ordningen retter seg mot idrettslag i utvalgte kommuner som trenger støtte for å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan forhindre barn og ungdoms deltakelse i organisert idrettsaktivitet.

Evaluering av tilskuddsordningen "Inkludering i idrettslag" (.pdf)