Evaluering av tilskuddsordninger på filmområdet

Rapport nr. 97/2019 Menon Economics

Rapporten inneholder en evaluering av statens tilskuddsordninger på filmområdet, inkludert de tilskudd som har vært kanalisert videre til de regionale filmsentrene og filmfondene.

Rapporten er skrevet på oppdrag for Kulturdepartementet og er utført i perioden juni til desember 2019.

Rapporten "Evaluering av tilskuddsordninger på filmområdet" (.pdf)