Evaluering av tiltaksplanen "Gi rom for lesing"

Oppdraget med å evaluere tiltaksplanen ”Gi rom for lesing! Strategi for stimulering av leselyst og leseferdighet 2003 - 2007” er gitt til SINTEF Teknologi og samfunn, IFIM, i samarbeid med NTNU Voksne i læring. Tidsrammen for evalueringen er 10.12.04 – 01.03.08, med sluttrapport innen oppdragsperiodens utløp.

Oppdraget med å evaluere tiltaksplanen ”Gi rom for lesing! Strategi for stimulering av leselyst og leseferdighet 2003 - 2007” er gitt til SINTEF Teknologi og samfunn, IFIM, i samarbeid med NTNU Voksne i læring. Tidsrammen for evalueringen er 10.12.04 – 01.03.08, med sluttrapport innen oppdragsperiodens utløp.