Evaluering av finansieringsordningen for Fylkesmannen

NIVI Analyse har gjennomført en evaluering av finansieringsordningen for Fylkesmannen.

I 2009 ble det iverksatt nye retningslinjer for finansieringen av Fylkesmannen. Formålet med de nye retningslinjene var å få etablert en omforent holdning til finansieringsordningen for Fylkesmannen og fastsette felles og tydeligere regler for dette. I evalueringen er det gjennomført en bred erfaringsinnhenting med den nye finansierordningen blant berørte aktører.

Arbeidet er utført på oppdrag av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

Evaluering av finansieringsordningen for Fylkesmannen (pdf)