Evalueringen av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Evalueringen av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) viser at opprettelsen av NOKUT var riktig for norsk høyere utdanning. Samtidig peker evalueringen på flere områder som kan forbedres.

Lenke til rapport nr. 1 om evaluering av NOKUT

Lenke til rapport nr. 2 om evaluering av NOKUT