Evalueringsrapporter og årsmeldinger

Evalueringsrapporter og årsmeldinger

Utenriksdepartementets evalueringsvirksomhet

Utenriksdepartementet hadde inntil februar 2004 en evalueringsseksjon som var ansvarlig for å igangsette og administrere gjennomføringen av evalueringer av norsk bistands- og utenrikspolitikk. Evalueringsseksjonen er siden overført til Norad og har nå et mandat som dekker bistandspolitikk og humanitær hjelp. Selve evalueringsarbeidet utføres av eksterne konsulenter. Samtlige evalueringer avsluttes med en rapport som offentliggjøres.

De fleste rapportene foreligger på engelsk, unntatt der rapporten står oppført med tittel på et annet språk.

Nedenfor følger en oversikt over de rapporter som er utgitt i Utenriksdepartementets evalueringsserie fram til våren 2004. Nyere rapporter utgis i Norads evalueringsserie (jf. Norads hjemmeside).

Rapportene kan bestilles via e-post.

Vi beklager at enkelte av de første rapportene ikke lenger kan skaffes.

2004

1. Towards a Strategic Framework for Peacebuilding: Getting Their Act Together ( PDF format)

2. Norwegian Peacebuilding Policies: Lessons Learnt and Challenges Ahead ( PDF format)

3. Evaluation of CESAR's Activities in the Middle East Funded by Norway ( PDF format)

4. Evaluation Activities of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Annual Report 2003. ( Norsk) ( English) PDF format.

2003

1. Evaluation of the Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund) ( PDF format)

2. Evaluation of the Norwegian Education Trust Fund for Africa in the World Bank (Finnconsult) (Word)

3. Evaluering av Bistandstorgets Evalueringsnettverk (only in Norwegian) ( PDF format)

2002

1.  Evaluation of the Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights (NORDEM)

2. Evaluation of the International Humanitarian Assistance of the Norwegian Red Cross (PDF-format)

3. Evaluation of ACOOPAM. An ILO program for “Cooperative and Organizational Support to Grassroots Initiatives” in Western Africa 1978-1999 (Word)

3A. Évaluation du programme ACOPAM. Un programme du BIT sur l’ “Appui associatif et coopératif aux Initiatives de Développment á la Base” en Afrique de l’Ouest de 1978 á 1999 (Word)

4. Legal Aid Against the Odds; Evaluation of the Civil Rights Project (CRP)of the Norwegian Refugee Council in former Yugoslavia (the document in PDF)

5.  Årsrapport 2002 – Utenriksdepartementets evalueringsvirksomhet (i Årsrapport 2002 – Utenriksdepartementets evalueringsvirksomhet)

6.Annual Report 2002 – Evaluation activities of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (the document in Annual Report 2002 – Evaluation activities of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs)

Rapporter oppført etter årstall:

 2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991.

1990

Rapporter i arkiv:

1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981 

Bestilling:

E-post til Utenriksdepartementet (evalueringsrapporter)

Bestilling av departementets evalueringsrapporter:

For bestilling av evalueringsrapporter i Utenriksdepartementets serie, fyll ut skjemaet nedenfor. Beregn 2–3 ukers levering. Dersom rapporten eller rapportene ikke kan skaffes, vil du få melding per e-post.

Bestillingsnummeret angir rapportens utgivelsesnummer og –år, eks. 05/94, 11/97 osv.

Trykk <Send> for å sende bestillingen!

TD.skjema, H2, INPUT, TEXTAREA { font-family: Arial; font-size: 12px; } H2 { font-size: 16px; } H3 { font-size: 14px; }

Order form

Name:
Institution:
Address:
Telephone:
Telefax:
Emailaddress:

Please send the following reports (no./ year):