Eventuell sammenslåing av Agderfylkene

Svar på spørsmål fra fylkesordføreren i Aust-Agder og fylkesordføreren i Vest-Agder i forbindelse med en eventuell sammenslutning av Agderfylkene.