EXPO 05: Nordisk sluttrapport (pdf 532 kb)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet