F-04-20 Policy for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning

Kunnskapsdepartementet har fastsatt Policy for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning, som trer i kraft 1. oktober 2020.

Rundskriv F-04-20.pdf

Policy for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og
forskning .pdf