Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

F-05-18 Rundskriv Instruks om behandling av saker etter statsborgerloven som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn

Rundskriv F-05/18 gir instruks om behandling av saker etter statsborgerloven som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Instruksen trer i kraft 1. januar 2019, og erstatter Q-24/2011 "Instruks om behandling av saker etter statsborgerloven § 28 annet ledd" av 23.12.2011, som oppheves.

Lov 25. mai 2018 nr. 19 om endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold) trer i kraft 1. januar 2019. Gjennom endringsloven innføres en ny behandlingsmåte for å avslå søknad om norsk statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter statsborgerloven § 7 annet ledd.

Rundskriv F-05-18.pdf