Facing return

Justisminister Knut Storberget har fått overlevert rapport fra forskningsstiftelsen Fafo. Rapporten handler om nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge og kartlegger blant annet problemene rundt hjemsendelse.

Justisministeren mottok Fafo-rapport

Justisminister Knut Storberget har fått overlevert rapport fra forskningsstiftelsen Fafo. Rapporten handler om nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge. Prosjektet kartlegger problemene rundt hjemsendelse, viser hvilke bekymringer og behov kvinnene har, samt hva som finnes av assistanse og hjelpetiltak i Nigeria. Justisdepartementet er oppdragsgiver og har bevilget midler til prosjektet.

Les hele rapporten her.