Faktaheftet 2000

Norsk petroleumsvirksomhet

Faktaheftet 2000 Norsk Petroleumsvirksomhet

Faktaheftet Norsk petroleumsvirksomhet blir utgitt av Olje- og energidepartementet årlig. Heftet tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten.

Her finner du oversikt over feltene i drift på norsk sokkel med tilhørende informasjon om; produksjon, kostnadsforhold, eierstruktur, lokalisering med mer. Videre finnes oversikt over feltene som er under utbygging og forventet utbygd i nærmeste framtid, samt rørsystemene.

Faktaheftet i pdf format
Forord
Begreper og omregningsfaktorer
1 Sammendrag
2 Norsk oljehistorie i korte trekk
3 Statlig organisering av petroleumsviksomheten
4 Petroleumsvirksomhet i norsk økonomi
5 Statens inntekter
6 Fastlandsaktiviteter, teknologi og petroleumsforskning
7 Petroleumsressurser
8 Produksjon
9 Markedssituasjonen for norskprodusert petroleum
10 Petroleumsvirksomheten og miljøet
11 Lovgivning og konsesjonsverk
12 Konsesjonsrunder og tildelinger
13 Letevirksomhet
14 Felt i produksjon
15 Felt under utbygging
16 Fremtidige utbygginger
17 Rørledninger og landanlegg
18 Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel
19 Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser
20 Stortingsdokumenter
21 Adresseliste for myndigheter og rettighetshavere
Fakta Kart