Fastlegers tidsbruk

Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2017 Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av hvordan fastleger bruker sin tid på ulike arbeidsoppgaver og pasientgrupper.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) har utført undersøkelsen.

Les undersøkelsen "Fastlegers tidsbruk" i pdf