Fastsettelse av forskrifter om vern av 15 skogområder i fylkene Vestland og Innlandet

Klima- og miljødepartementet tilrår med dette opprettelse av 15 verneområder i skog i medhold av naturmangfoldloven.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)