Fastsettelse av forskrifter om vern av skogområder i fylkene Østfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland

Klima- og miljødepartementet tilrår med dette vern av 28 skogområder med hjemmel i naturmangfoldloven.

23 av områdene er nye naturreservater, 5 av områdene er utvidelse av eksisterende naturreservater. Statskog SF eier området Bjørnstadfjellet. Øvrige områder inngår i arbeidet med frivillig vern av privateid skog. Tilrådingen omfatter ca. 80 km2 nytt verneareal, hvorav ca. 56 km2 er produktiv skog.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)