Høring - Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2007

Fanen øverst i dokumentet kan brukes for å navigere mellom høringsdokumentene

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse kan be om å få høringsnotatet tilsendt eller laste det ned her.