Felles sikkerhetsportal for elektronisk kommunikasjon med offentlig sektor

Brev til alle statsetater

20.06.05

Felles sikkerhetsportal for elektronisk kommunikasjon med offentlig sektor

Brev til alle statsetater for å gi en orientering og første brukerveiledning om sentrale beslutninger når det gjelder bruk av sikkerhetsløsninger for elektronisk identifisering og elektronisk signering av dokumenter, og skjema i forbindelse med tilgjengeliggjøring av offentlige elektroniske tjenester på nett.

Bankenes Betalingssentral (BBS) er valgt som leverandør av sikkerhetsportaltjenester til offentlig sektor. Portalen skal gjøre det enkelt og kostnadseffektivt for offentlige etater og kommuner å tilby elektroniske tjenester som krever elektronisk ID og signatur.