Film- og videogramlova - filml.

Lov 15. mai 1987 nr. 21 om film- og videogram (film- og videogramlova - filml.)

Denne lova gjeld framsyning og omsetning av film og videogram i næring. Lova gjeld ikkje kringkasting slik dette er definert i kringkastingsloven.

Sjå lova på lovdata.no

Tilhøyrande føresegner