Fisk for utvikling

Det overordnede målet for Fisk for utviklings-programmet (Ffu) er fattigdomsbekjempelse gjennom matsikkerhet, bærekraftig forvaltning og lønnsom næringsvirksomhet.

Les brosjyren her.

Foto: Havforskningsinstituttet