Fiske i Sør

Fiske i Sør – En situasjonsbeskrivelse og forslag til tiltak

Fiske i Sør – En situasjonsbeskrivelse og forslag til tiltak (PDF).

Fiskeri- og kystdepartementet besluttet den 24. juni 2011 å nedsette en arbeidsgruppe om Fiske i Sør.

Arbeidsgruppen har hatt følgende medlemmer:

Kristin Alnes, Fiskeri og havbruksnæringens landsforening

Marta Valdes, Landsorganisasjonen (LO)

August Fjeldskår, Norges Fiskarlag

Helene Kristoffersen, Norges Fiskarlag

Jahn Georg Gabrielsen, Norges Fritids- og Småfiskerforbund

Øyvind Fjeldseth, Norges Jeger- og Fiskerforbund

Reidar Fredriksen, Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Jørn Lian, Skagerakfisk

Aage Johansen, Skagerakfisk