Flertallsregjeringens statusrapport. Soria Moria erklæringen - ett år etter

Flertallsregjeringens statusrapport. Soria Moria erklæringen - ett år etter

13. oktober 2006

Flertallsregjeringens statusrapport. Soria Moria erklæringen - ett år etter.
Se kapittel 2 (side 13 - 33) Internasjonal politikk (Nordområdene, Europapolitikk, Fred, forsoning og et styrket FN, en moderne utenrikstjeneste, m.v.).

Les rapporten på SMKs side her.